חברי המועצה

שם סיעה מייל
מוחמד אלנבארי אלאולאן mohamdal@gmail.com
יצחק אבולקיעאן אלסלאח ולתע'ייר Ehd1202@gmail.com
חסן אלנעאמי חורה המאוחדת Hasan.name@netafim.com
אבולקיעאן קאיד אלאולאן kaedalk@gmail.com 
מסעד עבד אלאולאן Abd6314@gmail.com
אבו סבית זעל אלאולאן Raby1960@gmail.com
אלדדא ג'אסר אלסלאח ולתע'ייר  
אלעטאונה חאבס אלאולאן Habes5952@gmail.com
אלנעאמי מאג'ד אלאולאן Majed213@walla.co.il
אבולקיעאן חליל אלסלאח ולתע'ייר  
אלעסיבי חאלד חורה המאוחדת