חינוך

מנהל המחלקה: מר יוסף אלעטאונה
טלפון: 08-6868430
פקס: 08-6513278​

מחלקת חינוך:

מספר התלמידים הקיימים במערכת החינוך מהווה כ- 50% מכלל האוכלוסייה ובהסתכלות עליהם כאוכלוסיית העתיד קבעה לעצמה מחלקת החינוך כי מטרתה המרכזית  הינה  קידום החינוך להישגיות בולטת וזאת תוך שמירה על ערכים בצד פיתוח וחדשנות טכנולוגית ופדגוגית שתכין את התלמידים לחיים בחברה עתידית.
מחלקת החינוך המונה כיום 9 פסיכולוגים, רכזת גנים וקב"ס  (קצין ביקור סדיר) עושים את מלאכתם על מנת לתת את מלוא השירות, היחס והמענה הנדרש לתלמידים בבתי הספר ולמנהלים העומדים בראשם

מידע כללי:

נכון להיום ישנם בישוב חמישה בתי ספר תיכוניים, 6 בתי ספר יסודיים. בנוסף לכך קיימים בישוב 2 בתי ספר הנותנים מענה לילדים בעלי המוגבלויות - בי"ס חינוך מיוחד ובי"ס אלוופא לאוטיסטים ובעלי פיגור קשה. כמענה לגיל הרך קיימים היום בישוב 52 גנים.

יעדי המחלקה:

  • חיזוק מגמות הלימודים והעלאת רמת הלימוד במוסדות חינוך הקיימים בכל השכבות מכיתות גן ועד י"ב תוך מתן דגש מיוחד להשקעת מאמצים לגיל הרך
  • הקפדה בגיוס כ"א מצוין בהוראה והשקעה בהשתלמויות מורים ובהתפתחויות עדכניות במקצועם
  • שיפור הישגי התלמידים תוך ניסיון לצמצום הפערים.
  • קידום תלמידים בעלי צרכים מיוחדים.
  • פיתוח מנהיגות חינוכית מקומית.
  • הגברת מעורבות ההורים בנעשה בבית הספר ובקשר שבין תלמיד-מורה-הורה

רשימת בתי הספר

ש​ם ​​ב"ס שם המנהל מס' טלפון מס' פקס
אלעטאונה פארוק אלעטאונה 6510210 6510524
יסודי א' מנסור אבו סבית 6510405 6510967
אלמג'ד כאמל אבו אלקיעאן 6513176 6513177
אלביאדר חמאד אבו אלקיעאן 6513185 6513166
אלאנדלוס טלב אלנבארי 6517182 6517493
אלזהרא מוסא אלעטאונה 6346812 6346810
חינוך מיוחד ג'בריל אלסייד 6517860 6517672
בי"ס אלופאא לאוטיסט​ים דאהר אלעסיבי 6345581 6345582
עתיד אלנור חאפז אלעטאונה 6346608 6346605
מקיף חורה סקר אבו סבית 6510751/2 6510120
מקיף אלסלאם מתעב קיעאן 9576305 9576303
תיכון אלחיאת סברי אלעוקבי 9576305 9570389
בי"ס אלעהד מוסא אבו גאנם 6994520 6994524
מת"יא חורה פידא אלסאנע 9956171 9956171
בי"ס למחוננים סאלח שנאנרה 9953411 9953287

רשימת גני הישוב