הנדסה

מהנדס המועצה: ולאד אלקז
טלפון: 08-6868450
פקס: 08-6519433​
מחלקת ההנדסה הינה הסמכות המקצועית בתחום התכנון הפיזי-עירוני ותפקידה לייעץ לראש המועצה תוך ביצוע מדיניות הועדה המקומית, ורשויות התכנון המחוזית והארצית בכפוף לקיום החוק.
תחומי האחריות של מחלקת ההנדסה הינן בתכנון, רישוי (הסמכות היחידה לאישור תכניות בניה ואכלוס),  פיקוח  על הבניה בישוב וריכוז עבודות הועדה המקומית לתכנון ובניה​
ריכוז פרוייקטים באחריות מחלקת ההנדסה​