לשכת ראש המועצה

 ראש המועצה - ד"ר מוחמד אלנבארי​
סגן ומ"מ ראש המועצה ודובר המועצה - מר קאיד אבולקיעאן
מנהלת לשכה - ענבל אלטיט
טלפון: 08-6868404
פקס: ​08-6868442