מחלקת ספורט

מנהל המחלקה: מר חאמד אבולקיעאן
טלפון: 08-6868422
פקס: 08-6510985
מנהל יחידת נוער: מר סמעאנה עודי