מחלקת ספורט ונוער

מנהל המחלקה: מר חאמד אבולקיעאן
טלפון: 08-6868422
פקס: 08-6510985
מנהל יחידת נוער: מר סמעאנה עודי

ייעוד ותחומי אחריות

ייעודה העיקרי של יחידת הנוער הינו הובלת פיתוח קהילתי, תוך שימוש בשדה הפורמלי והבלתי פורמלי, בדגש על בני הנוער בישוב.

תחומי האחריות של יחידת הנוער, במסגרת ייעוד זה, הינם:

 1. בנייה והפעלה של תוכנית אב רשותית לפיתוח, קידום, ביסוס ומיסוד מערכת חינוך בלתי פורמאלית
 2. הובלת מועצת הנוער הרשותית
 3. תכלול המענים הרשותיים לנוער
 4. יזום והובלת פעילויות ואירועים לנוער בישוב

פירוט משימות עיקריות

1.בנייה והפעלה של תוכנית אב רשותית לפיתוח, קידום, ביסוס ומיסוד מערכת חינוך בלתי פורמאלית
 • הקמת שולחן עגול רשותי – הורים, ילדים ונוער
 • אבחון רשותי – מיפוי הפעילויות הקיימות, כתיבת תכנית והבאתה לאישור.
 • בחירת תכניות מתוך הסל של משרד החינוך והפעלתםחירת תכניות מתוך הסל של משרד החינוך והפעלתם.

 2. הובלת מועצת הנוער הרשותיתהובלת מועצת הנוער הרשותית

 • גיוס התלמידים םמועצה.
 • הכשרת וליווי המועצה.
 • קיום תהליך מפגשים דמוקרטיים.
 • בחירות יו"ר וועדות.
 • השתתפות במועצה המחוזית והארצית.
 • הובלת מיזמי נוער וימי שיא.

 3. תכלול המענים השרותיים לנוער

 • גיוס משאבים ממשרדי ממשלה, פילנתרופיה ומגזר שלישי.
 • תכלול פורום רשותי לחינוך בלתי פורמלי.
 • ריכוז וניהול העבודה מול ארגוני מגזר שלישי המפעילים פעילויות חינוכיות לנוער בישוב –תנועות נוער, אג'יק , בטרם, החברה להגנת הטבע וכו'.

4. יזום והובלת פעילויות ואירועים לנוער בישוב

 • ימי שיא - יום המעשים הטובים, יום החלפת שלטון, יום שיא בנושא "סביבה ידידותית" , יום מוקד.
 • קבוצות ייצוגיות – דבקה, אומנות ומוזיקה.
 • קבוצת ופרויקטים למעורבות חברתית – קבוצות מנהיגות, מובילי שינוי – אג'יק, זהירות בבתים – בטרם, איכות הסביבה, חגים ומועדים, קבוצות להגנת הטבע, תל"ת, נוער למען ישוב בטוח, חיים משותפים, בית המעגן, יקיר הנוער.