בטחון

קב"ט המועצה: מר נאפז אבולקיעאן
טלפון: 08-6868426
פקס: 08-6510985​
 
קצין הבטחון  במועצה  אחראי על שירותי החירום והבטחון ואחראי לתכנון, ארגון והפעלה של שירותי החירום של הישוב ומפקח עליהם בשגרה ובחירום.
במסגרת תפקידיו אחראי הקב"ט על אבטחת שלום הציבור במוסדות ובמבנים ציבוריים של הרשות ועל אבטחת שלום הציבור באירועים . ובטקסים בישוב. בנוסף,  אחראי הקב"ט על תיאום ופגישות מול הגורמים האחראים על שלום הציבור בגופים הממשלתיים כגון המשטרה, פיקוד העורף. אחריות נוספת המוטלת על הקב"ט הינה הכנת הצעת תקציב שנתית מול משרד הפנים למל"ח (משק לשעת חירום) בישוב.