רישוי עסקים

רישוי עסקים

המועצה פועלת לפי חוק רישוי עסקים, בימים אלה מפע"מ דרום מנחה את כלל הרשויות בדרום ובכלל חורה בכל נושא רישוי עסקים. לחץ לחוק רישוי עסקים