תחבורה ציבורית

אחראי - אבו סבית זיאד
טלפון: 054-6685617
המחלקה אחראית על האוטובוסים של משרד התחבורה בקווים הפנימיים שבתוך הישוב ומטפלים בפניות של הציבור בישוב
מייל המחלקה: tahboraceboret@gmail.com
 
ניתן גם לצפות באתר איפה בוס תזמון קווים
או להוריד האפליקציה לאוטובוס הקרוב