13/11/2018התקשרויות ע"פ צו
  
16/10/2018התקשרויות ע"פ צו
  
09/08/2018תקציבי המועצה
  
09/08/2018תקציבי המועצה
  
02/08/2018דוחות הממונה על חוק חופש המידע
  
02/08/2018צו ארנונה
  
18/02/2018התקשרויות ע"פ צו
  
18/02/2018התקשרויות ע"פ צו
  
18/02/2018התקשרויות ע"פ צו
  
18/02/2018התקשרויות ע"פ צו
  
18/02/2018התקשרויות ע"פ צו
  
18/02/2018התקשרויות ע"פ צו
  
18/02/2018התקשרויות ע"פ צו
  
01/01/2017צו ארנונה
  
10/12/2016דוחות כספיים
  
28/09/2016מידע ארנונה וגביה
  
28/09/2016מידע ארנונה וגביה
  
28/09/2016מידע ארנונה וגביה
  
28/09/2016מידע ארנונה וגביה
  
13/06/2016תקציבי המועצה
  
10/04/2016דוחות הממונה על חוק חופש המידע
  
10/04/2016דוחות הממונה על חוק חופש המידע
  
10/04/2016דוחות הממונה על חוק חופש המידע
  
01/01/2016צו ארנונה
  
12/07/2015דוחות הממונה על חוק חופש המידע
  
01/12/2014דוחות מבקר
  
01/12/2013דוחות מבקר
  
01/12/2011דוחות מבקר