מכרז לביצוע עבודות תחזוקת גינון נוסח סופי ומעודכן

מספר מכרז:02/2020
מועד אחרון להגשה:25/06/2020
קובץ:מכרז לביצוע עבודות תחזוקת גינון נוסח סופי ומעודכן