מכרז פומבי לבניית מרכז תרבות

מספר מכרז:11/2020
מועד אחרון להגשה:23/08/2020
קובץ:מכרז פומבי לבניית מרכז תרבות

​​הערה:

סיור הקבלנים בתאריך 05/8/2020 בשעה: 10:00

סיור זה אינו סיור חובה