מכרז פומבי לאספקה והצבת מבנים יבילים למוסדות חינוך

מספר מכרז:12/2020
מועד אחרון להגשה:31/08/2020
קובץ:מכרז פומבי לאספקה והצבת מבנים יבילים למוסדות חינוך