חוברת מכרז - מכרז פומבי לשיפוץ ספר רבין ואלמג'אד

מספר מכרז:16/2020
מועד אחרון להגשה:01/11/2020
קובץ:חוברת מכרז - מכרז פומבי לשיפוץ ספר רבין ואלמג'אד