מכרז פומבי לביצוע עבודות השלמת תשתיות

מספר מכרז:19/2020
מועד אחרון להגשה:03/11/2020
קובץ:מכרז פומבי לביצוע עבודות השלמת תשתיות
מועד ההגשה של מכרז 19/2020 נדחה ומועד ההגשה המעודכן הינו 3.11.2020 בשעה 14:00