מכרז פומבי לעבודות שיפוץ ועיצוב מרחב

מספר מכרז:21/2020
מועד אחרון להגשה:06/01/2021
קובץ:מכרז פומבי לעבודות שיפוץ ועיצוב מרחב