מכרז לביצוע עבודות השלמת תשתיות בשכונות ותיקות בשטח המועצה המקומית חורה

מספר מכרז:19/2020
מועד אחרון להגשה:18/01/2021
קובץ:מכרז לביצוע עבודות השלמת תשתיות בשכונות ותיקות בשטח המועצה המקומית חורה