מכרז לפינוי מפגעי פסולת מרחבי המועצה

מספר מכרז:02/2021
מועד אחרון להגשה:21/01/2021
קובץ:מכרז לפינוי מפגעי פסולת מרחבי המועצה