מכרז פומבי להפעלת בית חם לנערות בשכונה 10

מספר מכרז:01/2021
מועד אחרון להגשה:21/01/2021
קובץ:מכרז פומבי להפעלת בית חם לנערות בשכונה 10