מכרז לפיתוח מתחם אשכול גנים בשכונה 13

מספר מכרז:5/2021
מועד אחרון להגשה:08/02/2021
קובץ:מכרז לפיתוח מתחם אשכול גנים בשכונה 13