כרז פומבי לרכישה והתקנה של כסאות מתקפלים באולם ספורט אלמגאד

מספר מכרז:05/2021
מועד אחרון להגשה:18/02/2021
קובץ:כרז פומבי לרכישה והתקנה של כסאות מתקפלים באולם ספורט אלמגאד