מכרז לביצוע עבודות השלמת תשתיות-חוזר

מספר מכרז:10/2021
מועד אחרון להגשה:21/04/2021
קובץ:מכרז לביצוע עבודות השלמת תשתיות-חוזר