מכרז מסגרת פומבי לביצוע הרחבת תחזוקה בחורה

מספר מכרז:09/2021
מועד אחרון להגשה:08/04/2021
קובץ:מכרז מסגרת פומבי לביצוע הרחבת תחזוקה בחורה