ביצוע עבודות השלמת תשתיות בישוב

מספר מכרז:1/2016
מועד אחרון להגשה:01/06/2016
קובץ:מכרז 1-2016 - השלמת תשתיות בישוב
הזמנה לקבלת הצעות לביצוע עבודות השלמת תשתיות בשטח המועצה המקומית חורה