אחזקת תאורה חשמל ברחובות ובמוס"צ

מספר מכרז:2/2016
מועד אחרון להגשה:01/06/2016
קובץ:אחזקת תאורת חשמל ברחובות ומוסדות