מכירת רכב המועצה מסוג איסוזו

מספר מכרז:9/2017
מועד אחרון להגשה:23/04/2017
קובץ:מכירת רכב המועצה מסוג איסוזו