מתן שרותי ייעוץ ארגוני עבור מועצה מקומית חורה

מספר מכרז:04/2017
מועד אחרון להגשה:25/05/2017
קובץ:מתן שרותי ייעוץ ארגוני עבור מועצה מקומית חורה
ניתן לעיין במסמכי המכרז בימים ובשעות הפעילות במזכירות המועצה החל מיום 30/04/2017
בימים א'-ה' בין השעות 8:00 עד השעה 15:30 בתיאום מראש בטלפון
 08-6868404/6