אספקת שירותים להקמתו ולהפעלתו השוטפת של מרכז לשירותי רפואה דחופים

מספר מכרז:5/2017
מועד אחרון להגשה:08/06/2017
קובץ:אספקת שירותים להקמתו ולהפעלתו השוטפת של מרכז לשירותי רפואה דחופים

סיור הקבלנים יתקיים ביום ה 25.5.17 בחדר הישיבות במועצה מקומית חורה

בשעה 12:30 , נוכחות חובה.