אספקת ארוחות לילדי החינוך המיוחד בחורה

מספר מכרז:10/2017
מועד אחרון להגשה:10/08/2017
קובץ:אספקת ארוחות לילדי החינוך המיוחד בחורה