הודעה על פתיחה ורישום מאגר נותני שירות אכיפה וגביה למועצה המקומית חורה

מספר מכרז:9999
מועד אחרון להגשה:01/09/2017
קובץ:הודעה על פתיחה ורישום מאגר נותני שירות אכיפה וגביה למועצה המקומית חורה