מכרז אספקה פירוק והתקנה של גופי תאורת רחוב מסוג LED

מספר מכרז:08/2017
מועד אחרון להגשה:13/09/2017
קובץ:מכרז אספקה פירוק והתקנה של גופי תאורת רחוב מסוג LED

סיור קבלים חובה יתקיים בשעה 10:00 ביום 22.08.2017

לתנאי הסף של המכרז