מתן שירותי הסעות תלמידים-חוזר

מספר מכרז:13/2017
מועד אחרון להגשה:29/10/2017
קובץ:מתן שירותי הסעות תלמידים
מצורף טופס הצעת מחיר מעודכן , יש לציין שהטופס לא מונגש ונרשם בכתב יד
על הטפסים של משרד החינוך, למעוניין בטופס מונגש יש לפנות למזכיר המועצה
מר יוסף אבו אלגיעאן.