מכרז פומבי חוזר מס’ 08/2017

מספר מכרז:08/2017
מועד אחרון להגשה:15/10/2017
קובץ:מכרז פומבי חוזר מס’ 08/2017