מכרז לביצוע עבודות פיתוח גנני

מספר מכרז:14/2017
מועד אחרון להגשה:15/11/2017
קובץ:מכרז לביצוע עבודות פיתוח גנני