ביצוע עבודות פיתוח גנני - מעודכן

מספר מכרז:17/22017
מועד אחרון להגשה:14/01/2018
קובץ:ביצוע עבודות פיתוח גנני - מעודכן
סיור הקבלנים יתקיים ביום 21.12.2017 . היציאה ממשרדי המועצה בשעה 10:00 (סיור חובה המהווה תנאי סף להגשת הצעה למכרז).