מכרז לביצוע הסעות סטודנטים

מספר מכרז:15/2017
מועד אחרון להגשה:28/12/2017
קובץ:מכרז לביצוע הסעות סטודנטים