מכרז פומבי לשירותי רפואה דחופים ביישוב חורה

מספר מכרז:1/18
מועד אחרון להגשה:17/02/2018
קובץ:מכרז פומבי לשירותי רפואה דחופים ביישוב חורה