עבודות גינון במסגרת כביש 31

מספר מכרז:2/2018
מועד אחרון להגשה:17/05/2018
קובץ:עבודות גינון במסגרת כביש 31