השלמת תשתיות בשטח המועצה המקומית חורה

מספר מכרז:3/2018
מועד אחרון להגשה:11/06/2018
קובץ:השלמת תשתיות בשטח המועצה המקומית חורה