מכרז להפעלה ואחזקה של מתקן תפיסה והטיה לשפכי נחל חברון

מספר מכרז:4/2018 חברון
מועד אחרון להגשה:01/07/2018
קובץ:מכרז להפעלה ואחזקה של מתקן תפיסה והטיה לשפכי נחל חברון