מכרז פומבי לביצוע עבודות שיקום כבישים ושיקום אזור תעשייה חורה

מספר מכרז:7/2018
מועד אחרון להגשה:16/07/2018
קובץ:מכרז פומבי לביצוע עבודות שיקום כבישים ושיקום אזור תעשייה חורה