מכרז פינוי ריכוזי פסולת

מספר מכרז:5/2018
מועד אחרון להגשה:31/07/2018
קובץ:מכרז פינוי ריכוזי פסולת