הזמנת לקבלת הצעות לביצוע שירותי פינוי של ריכוזי פסולת יבשה

מספר מכרז:24/2018
מועד אחרון להגשה:13/09/2018
קובץ:הזמנת לקבלת הצעות לביצוע שירותי פינוי של ריכוזי פסולת יבשה