הזמנה להציע הצעות לביצוע עבודות להרחבת התחזוקה בשטח המועצה

מספר מכרז:23/2018
מועד אחרון להגשה:13/09/2018
קובץ:הזמנה להציע הצעות לביצוע עבודות להרחבת התחזוקה בשטח המועצה