פרסוום מכרז פומבי לביצוע קירות בטון במגרשי ספורט

מספר מכרז:05/2019
מועד אחרון להגשה:10/02/2019
קובץ:פרסוום מכרז פומבי לביצוע קירות בטון במגרשי ספורט