ביצוע עבודות פינוי אשפה

מספר מכרז:10/2019
מועד אחרון להגשה:21/02/2019
קובץ:ביצוע עבודות פינוי אשפה