מכרז ביצוע עבודות להרחבת התחזוקה בשטח המועצה המקומית חורה

מספר מכרז:02/2019
מועד אחרון להגשה:24/03/2019
קובץ:מכרז ביצוע עבודות להרחבת התחזוקה בשטח המועצה המקומית חורה