מכרז הפעלת חוגי כדורגל

מספר מכרז:11/2019
מועד אחרון להגשה:24/03/2019
קובץ:מכרז הפעלת חוגי כדורגל