הפעלת בית חם לנערות בשכונה 15 בחורה

מספר מכרז:09/2019
מועד אחרון להגשה:28/03/2019
קובץ:הפעלת בית חם לנערות בשכונה 15 בחורה