לביצוע עבודות פינוי אשפה - חוזר

מספר מכרז:10/2019
מועד אחרון להגשה:31/03/2019
קובץ:לביצוע עבודות פינוי אשפה - חוזר