הצטיידות מגמות חדשות

מספר מכרז:04/2019
מועד אחרון להגשה:15/04/2019
קובץ:הצטיידות מגמות חדשות